mix

Posts Tagged ‘дикция

Дъщерята с двата внука е на море. Съпругата ми е с тях в ролята на гувернантка. Всеки ден ми звънят по GSM-ма и получавам подробна информация за приключенията през деня. Вчера ми звъни дъщерята и ми съобщава да присъствам на родителска среща на бъдещия първокласник. Отивам на срещата. Влизам в класната стая. Почти всички чинове са запълнени от младите майки на бъдещите първокласници. Сядам на едно свободно място  на последния чин. Учителката около 30 години, започва проверката по спъсъка, след което започва да ни информира, как ще премине обучението по отделните предмети. Тук ще нахвърля впечетленията си.

– Учебниците безплатни, да купим тетрадки с тесни и широки редове по български език, тетрадки с големи квадратчета по математика, цветни моливи, три химикалки, линийка, триъгълник, кецове, спортен екип, шише за вода и т.н докато се изплю камъчето за целта на родителската среща-до края на м. август да внесем по 50 лв.за помощни учебници и за дообзавеждане на класната стая. Тук едно допълнително пояснение ме хвърли в музиката-нямало да се налага да купуваме чинове, като, че ли, последната учебна година децата са седяли на пода по турски или учиниците завършват учебната година с трошене на чиновете.

– С влизането в класната стая, те удря миризма на нещо гнило и застояло. Оглеждам се и разбирам, че миризмата идва от някакви прани, но не дотам сухи килими. Забелязвам на перваза на прозореца от вътрешната страна, стада от мравки. Майка, на всеуслошание заявява, че дъщеря и няма да влезе в стая с мравки. Следва успокояващо обещание-до началото на учебната година няма да ги има. Иначе, стаята огромна, боядисана с подходящи светли цветове а прозорците гледат на юг. Покрай мравките оглеждам дограмата-нова, пласмасова. Чудя се, ако е сложена както трябва как са проникнали мравките. И друга глупост с дограмата-на височина 1.20 см. са сложени двуметрови, по височина, прозорци. В горния край има прозорчета за проветряване, но да ги отвори или затвори човек трябва да ползва стълба. Може би, заради икономия, са спестени лостовите устройства за отваряне на тези „форточки“. Поредният резил на българския дизайн.

– Казах, че бях седнал на последния чин. В редица има пет чина, а масата /катедрата/ на учителката е отдалечена от първите чинове поне на още 2-3 метра или на разстояние 7-8 метра от мен. Ако говори от дъската, трябва да прибавим още 1-2 метра. Бях напрегнал слуха си, но все пак ми се губеха някои думи. Първоначално го отдавах на старческото недочуване, но след като и някои млади майки подвикваха „какво“ разбрах причината-учителката нямаше ясна дикция, а тона на гласа и беше неравномерен. Горките първокласници-колко ли неща ще ги чуят, недочуят, а ние ще прехвърляме цялата вина върху тях. Ами първоначалните учители да вземат урочи по дикция, като теле и радио водещите.

Текста стана по старчески критичен.

PS. Неотдавна прочетох, че някакъв американски университет в продължение на 16 години е проучвал ефекта от домашните работи върху успеваемоста на учениците. Доказали са, че колкото повече домашни се дават на децата в началните класове, толкова успеваемоста намалява. Рекомендациите на английското министерство на образованието са: от 6 до 8 годишните ученици, без домашна работа; от 8 до 9 годишни, домашна работа до 1 час на седмица; от 9 до 10 годишни, домашна работа до 3 часа на седмица.

 

 

Advertisements